Kouluissa toivottua vähemmän liikennekasvatusta

Kuljettajilta vaaditaan tarkkaavaisuutta, kun lapset lähtevät jälleen koulutielle. Kuva: LS-arkisto/Pekka Lehmuskallio

Vanhemmat odottavat koulujen panostavan opetuksessaan liikenteessä turvallisesti liikkumiseen. Todellisuudessa koulujen antaman liikennekasvatuksen määrä jää murto-osaan vanhempien toiveista, kertoo Liikenneturva.

Liikenneturvan kyselyyn* vastanneiden koululaisten vanhempien mielestä sopiva tuntimäärä liikennekasvatusta olisi noin 12 tuntia kouluvuotta kohden.

Liikenneturvan keväällä 2015 tekemissä kyselyissä opettajille yli kuusi kymmenestä kertoi käyttäneensä liikennekasvatukseen enintään neljä oppituntia kouluvuoden aikana.

Liikennekasvatus koetaan kodin ja koulun yhteiseksi asiaksi. Vanhempien toiveena olisi muun muassa, että koulussa testattaisiin enemmän keskeisten liikennesääntöjen osaamista.

Myös opettajat pitävät liikennesääntöjä liikennekasvatuksen tärkeimpänä osa-alueena.

Koulun ja vanhempien tarjoama liikennekasvatus on vain yksi osa lasten turvallista liikkumista. Merkittävä osa koulumatkojen turvallisuutta syntyy koulun ympäristön liikenteen rauhoittamisella.

Autoilijoiden liikennekäyttäytyminen, etenkin nopeusrajoitusten ja suojatiesääntöjen noudattaminen, luovat turvaa koulumatkoille.

Poliisi turvaa koululaisten ensimmäisten koulupäivien koulumatkaa perinteiseen tapaansa kohdentamalla näkyvää liikennevalvontaa sekä koulujen läheisyyteen että vilkkaimpien koulureittien varrelle liikenteen rauhoittamiseksi.