Kouluja ja kirjastoja etsitään lukuinnostajiksi

Lukuinto-ohjelma etsii kouluja ja kirjastoja, jotka alkaisivat yhteistyössä suunnitella, kokeilla ja toteuttaa lukutaitoihin liittyviä kehittämisideoitaan. Idea on edistää 6–16-vuotiaiden lasten ja nuorten lukemista ja lukutaitoja koulujen, kirjastojen ja vanhempien kanssa.


Ohjelmaan etsitään kouluja ja kirjastoja pilotoimaan uusia toimintamalleja. Hakuaika alkoi maanantaina ja jatkuu 12.12. saakka osoitteessa www.lukuinto.fi.


Valinnassa painotetaan kehittämisideoiden kekseliäisyyttä ja monipuolisuutta.


Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa kolmivuotista ohjelmaa, jota toteuttavat Oulun yliopiston humanistinen ja kasvatustieteiden tiedekunta 1.8.2012–30.6.2015.