Koulukyytien myöntämiskäytännöt vaihtelevat kunnittain

Käytännöt koulukuljetusten myöntämisessä vaihtelevat kunnittain. Eroja on muun muassa siinä, kuka tekee päätökset koulukyytien myöntämisestä. Osassa kuntia vastuu jakautuu esimerkiksi koulujen rehtoreille. Osassa se voi olla yhden virkamiehen harteilla.
Matkan vaarallisuutta arvioidaan niin poliisin, kunnan työntekijöiden kuin tietokoneohjelmien voimin.  

Myös koulukyydin myöntämiseen oikeuttava kilometriraja vaihtelee. Lain mukaan perusopetusta tai lisäopetusta saava oppilas on oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen, jos hänen koulumatkansa on yli viisi kilometriä tai oppilaan iän ja kyvyt huomioon ottaen liian vaarallinen. 


Kunnista kerrotaan, että perheiden ja kunnan välille syntyy erimielisyyksiä esimerkiksi koulumatkan pituuden mittaamisesta sekä ehdotettujen reittien turvallisuudesta.

Lue lisää aiheesta huomisesta Länsi-Suomesta.