Koulumatkatukea saavien määrä on vähentynyt

Kahden viime lukuvuoden aikana koulumatkatuen saajien määrä on pienentynyt lähes 2 000 henkilöllä eli melkein neljä prosenttia. Opiskelijoiden yhteismäärä oli 52 400.

Matkahuollon osuus maksetusta koulumatkatuesta on pienentynyt 72:sta 63 prosenttiin neljän viime lukuvuoden aikana. Eniten se on kutistunut Varsinais-Suomessa, lukuvuoden 2010–2011 hieman yli 80 prosentista lukuvuoden 2014–2015 runsaaseen 58 prosenttiin.

Muutos heijastaa linja-autoliikenteen avausta kilpailulle, Kela toteaa.

Tukea saavia on nyt saman verran kuin viisi vuotta sitten.

Koulumatkatukea maksettiin lukuvuonna 2014–2015 lähes 50 miljoonaa euroa.

Maksujen jakautumisessa on suuria eroja alueiden välillä.