Koulut alkavat, poliisi valvoo

Koulujen alkaminen ensi viikolla tuo taas lukuisia lapsia teille. Lounais-Suomen poliisi valvoo liikennettä tehostetusti koulujen läheisyydessä maanantaista alkaen. Kuva: arkisto/Pekka Lehmuskallio

Poliisi valvoo tehostetusti liikennettä maanantaista lähtien koulujen lähistöllä Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella. Valvonta liittyy koulujen alkamiseen ja sitä tehdään lähiviikkojen ajan. Valvontateemaa toteutetaan valtakunnallisesti. Sen tavoitteena on liikenneonnettomuuksien ennalta estäminen.

Koulujen alkamisen myötä liikenteeseen tulee paljon uusia kulkijoita, jotka tekevät ensimmäisen koulumatkansa. Vanhempien olisi hyvä kulkea tuleva koulureitti lasten kanssa useamman kerran siten, että samalla käydään läpi liikennesääntöjä ja turvallista liikkumista liikenteessä. Asiallinen opastaminen liikennekäyttäytymiseen lisää lasten kiinnostusta liikennesääntöjen noudattamiseen sekä kasvattaa hyvää asennetta.

Muiden tiellä liikkujien on otettava huomioon, että pienet koululaiset eivät ole tottuneet liikkumaan liikenteessä, eikä heillä ole välttämättä tietämystä liikenteen riskeistä. Erityisesti autoilijoiden tulee ennakoida lasten läsnäolo liikenteessä ja sovittaa nopeutensa ja tarkkaavaisuutensa tilanteisiin sopiviksi.

Poliisin tekemän tehostetun valvonnan aikana kiinnitetään erityistä huomiota nopeuksien lisäksi liikennevalojen sekä suojatiesääntöjen noudattamiseen. Valvonnassa kiinnitetään huomiota myös matkapuhelimen ajon aikaiseen käyttöön, turvalaitteiden käyttöön sekä sääntöjen vastaiseen auton pysäyttämiseen lapsia kouluun tuotaessa.