Koulut päättyvät tulevana lauantaina

Lukuvuosi 2013–2014 päättyy Suomen peruskouluissa ja lukioissa lauantaina 31. toukokuuta. Myös ammatillisissa oppilaitoksissa lukuvuosi päättyy viikon 22 aikana.

Peruskoulun päättötodistuksen saa noin 58 000 nuorta, ylioppilaaksi valmistuu 27 900 ja ammattiin valmistuu 74 500 opiskelijaa.

Lukiosta valmistuvista 27 900 on kevään ylioppilastutkinnossa hyväksyttyjä. Ruotsinkielisiä ylioppilaita on 2 100.

Ammattiin valmistuvista 53 700 on perustutkinnon suorittajia, 15 200 opiskelijaa on suorittanut ammattitutkinnon ja 5 600 erikoisammattitutkinnon.

Kaikista ammattiin valmistuvista 60 200 on suorittanut tutkintonsa oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa ja 14 300 oppisopimuskoulutuksessa.

Ruotsinkielisiä peruskoulun päättäviä on tänä vuonna noin 3 600 ja ylioppilastutkinnon suorittaneita 2 100. Ammatillisen koulutuksen päättää yhteensä 2 400 ruotsinkielistä opiskelijaa.

Syksyllä 2014 perusopetuksen aloittaa arviolta 60 500 lasta, joista ruotsinkielisiä 3 550.