Koulutuksen laadusta on pidettävä kiinni

Kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi ruoti hallituksen kehysratkaisua, kristillisdemokraattien puoluehallituksen kokouksessa pitämässään poliittisessa katsauksessa.

Kehyspäätöksen positiivisina yksityiskohtina hän nosti esille lapsiperheiden aseman huomioimisen, uuden alle 3-vuotiaiden vanhemmille maksettavan joustavan hoitorahan osalta. Muina kehysratkaisun positiivisina asioina hän mainitsi osatyökykyisten työllistämiseen ja erityistä tukea vaativien ryhmien asumisolojen kohentamiseen tähtäävät toimet.

Koulutuksen osalta kehyspäätös on Ahvenjärven mukaan kaksijakoinen. Toisaalta on erinomaista, että panostetaan nuorten oppisopimuskoulutukseen ja vahvistetaan mahdollisuuksia erilaisten työssä oppimisen toteutustapojen kehittämiseen noin 40 miljoonan lisärahoituksella. Huolestuttavaa Ahvenjärven mielestä on sen sijaan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusindeksin jäädyttäminen vuodeksi 2014. Suomen menestyksen avain on osaaminen ja siksi meidän on pidettävä erityistä huolta siitä, ettemme taloudellisesti tiukkoinakaan aikoina päästä korkeatasoista koulutusjärjestelmäämme rapautumaan.

  • -Erityisesti ammattikorkeakoulujen kohdalla jo aiemmin suunniteltujen säästötoimien päälle indeksin jäädyttämisessä liikutaan jo ehdottomasti kipurajalla, totesi Ahvenjärvi.