Kouluyhteisön suojaava vaikutus yllätti lastensuojelun koronakeväänä

Rauman oma perhetukikeskus on ensisijainen sijoituspaikka, kun kiireellisiä sijoituksia tehdään. Lastensuojelutyön päällikön Johanna Ylikosken mukaan perhetukikeskuksen kapasiteetti riitti kohtuullisen hyvin myös koronakeväänä, vaikka lapsia sijoitettiin myös yksityisiin yksiköihin. Kuva: Juha Sinisalo

Lasten kiireellisten sijoitusten määrä on lähtenyt Raumalla huomattavaan kasvuun tänä vuonna. Kasvua on sekä sijoitettujen lasten määrässä että jo sijoitettujen lasten jatkosijoituksissa.