Köyliön-Huittisten metsästäjien jättämä susikaatolupahakemus hylättiin

Suomen riistakeskus teki keskiviikkona kielteisen päätöksen Köyliön ja Huittisten alueen metsästysseurojen jättämästä susihakemuksesta. Hakemuksella haettiin poikkeuslupaa kahden suden metsästämiseksi Köyliön ja Huittisten alueelta.

Hakemusta perusteltiin susien toistuvalla liikkumisella asutuksen tuntumassa, niiden ihmispelon puutteella sekä aiheutuneilla koira- ja kotieläinvahingoilla. Suurpetoyhdyshenkilöiden kirjaamien havaintojen perusteella alueelta on kirjattu vuoden 2012 aikana yli sata susihavaintoa asutuksen tuntumasta. Sudet ovat tappaneet alueella vuosien 2011 ja 2012 aikana tiettävästi neljä koiraa sekä yhden karitsan.

Tämän hetkisen tiedon mukaan alueella elää susilauma, jossa on seitsemän sutta.

Suomen riistakeskuksen hylkäävä päätös perustuu maa- ja metsätalousministeriön, sisäasiainministeriön poliisiosaston, Poliisihallituksen, Suomen riistakeskuksen, Rajavartiolaitoksen sekä Metsähallituksen eräpalveluiden keskinäisissä neuvotteluissa sovittuihin linjauksiin, jotka myös maa- ja metsätalousministeriö on ottanut huomioon antaessaan asetuksen poikkeuslupien myöntämisestä susille metsästysvuonna 2012-2013.

Linjausten mukaan metsästyslain mukaisia suden poikkeuslupia on mahdollista myöntää poronhoitoalueen ulkopuolisessa Suomessa rajattu määrä muun muassa sellaisissa mahdollisissa tilanteissa, joissa susista aiheutuu välittömiä ja erityisen merkittäviä vahinkoja, eikä muuta tyydyttävää ratkaisua ole nopeasti löydettävissä.

Suomen riistakeskus on katsonut päätöstä tehdessään, että tässä kyseisessä tapauksessa nämä vaatimukset eivät täyttyneet. Mahdolliset ihmisille kohdistuvaa turvallisuusuhkaa aiheuttavat poikkeuksellisesti käyttäytyvät sudet voidaan tarvittaessa poistaa poliisin määräyksellä, poliisilain 25 §:n nojalla.