Köyliön ja Säkylän kuntaliitokselle sinetti

Sekä Säkylän että Köyliön valtuustot ovat tänään hyväksyneet Köyliön kunnan liittymisen osaksi Säkylän kuntaa. Mikäli valtioneuvosto liitoksen hyväksyy, Köyliö nykumuodossaan lakkaa kuluvan vuoden lopussa.

Säkylässä päätös syntyi vartin kestäneessä kokouksessa yksimielisesti.

Köyliössä aikaa meni puoli tuntia ja ratkaisu vaati kaksi äänestystä. Perussuomalaisten neljän valtuutetun ryhmä esitti ensin kuntaliitosratkaisun jättämistä pöydälle ja ratkaisun tekoa myöhemmin ja toisessa äänestyksessä he kannattivat kuntaliitoksen hylkäämistä. Kummassakin äänestyksessä luvut olivat selvät 17-4.

Köyliössä käytetyissä puheenvuoroissa valtuutetut toivoivat, että nyt tehdyn päätöksen jälkeen päästäisiin vihdoin kehittämään yhteistä ja elinvoimaista kuntaa. Molemmissa kunnissa käytyjä neuvotteluja kiiteltiin rakentaviksi ja uskottiin nyt tehdyllä päätöksellä turvattavan asukkaille palvelut myös tulevaisuudessa.