Köyliön ja Säkylän kuntaliitosvalmistelut etenevät

Köyliön ja Säkylän valtuustot hyväksyivät kuntien yhdistymissopimuksen kesäkuussa ja kuntien tarkoitus on yhdistyä vuoden 2016 alusta. Yhdistymisen valmistelu on edennyt suunnitellulla tavalla. Sivistys-, sote- sekä teknisen sektorin ja ympäristöhallinnon työryhmät ovat laatineet raporttinsa jatkotyöskentelyä varten.

Seuraavaksi kootaan hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelma, jota ohjausryhmä käsittelee ja valmistelee tammi-helmikuussa. Helmikuussa on kunnanvaltuustojen yhteinen seminaari yhdistymisen sisällöstä. Hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelma on tarkoitus asettaa asukkaiden nähtäville helmi-maaliskuussa, jolloin kuullaan asukkaita suunnitelman sisällöstä. Tavoite on, että kuntien valtuustot tekevät valtioneuvostolle esityksen kuntajaon muuttamisesta huhtikuun loppuun mennessä.