Köyliön kh hyväksyi kuntaliitossopimuksen äänestyksen jälkeen

Köyliön kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan Köyliön ja Säkylän kuntaliitoksen yhdistymissopimuksen ja esittää sen hyväksymistä edelleen valtuustolle.

Heli Vanha-Rauvola teki Maarit Markkulan kannattamana kunnanjohtajan esityksestä poikkeavan esityksen ehdottaen sopimuksen hylkäämistä.

Äänestyksessä kunnanjohtajan pohjaesitys hyväksyttiin äänin 4–2.

Lisäksi Köyliön ja Säkylän kunnanjohtajat valtuutettiin tekemään tarvittavia, kunnanhallituksen hyväksymiä pienimuotoisia muutoksia yhdistymissopimukseen ennen kunnanvaltuustojen kokouksia.