Köyliön susilupahakemus hylättiin taas

Niin sanottuun Köyliön laumaan ei myönnetty suden poikkeuslupia uudellakaan hakemuksella. Suomen riistakeskus antoi päätöksen asiassa tiistaina.

Lupaa haettiin kolmen suden ampumiseksi pääasiassa sosiaalisin ja elinkeinotoiminnan kärsimiseen liittyvin syin.  

Riistakeskus huomauttaa kielteisessä päätöksessään, että alueella ei ole kokeiltu esimerkiksi susien karkotuksia. Niinpä ole voitu varmistua siitä, ettei haittojen vähentämiseen ole muuta tyydyttävää ratkaisua kuin susien tappaminen.

Alueelle haettiin poikkeuslupaa niin ikään kolmen suden ampumiseen aiemmin tänä talvena, ja nyt käsitelty hakemus oli sisällöltään käytännössä samanlainen. Suomen riistakeskus hylkäsi edellisen hakemuksen tammikuun puolivälissä.