Köyliön VPK:n päällikkö Kari Simula palkittiin

Suomen Palopäällystöliitto on valinnut Vuoden sopimuspalokunnan päälliköksi Köyliön VPK:n päällikön Kari Simulan.

Kari Simula on toiminut Köyliön VPK:n päällikkönä vuodesta 2004 ja kehittänyt päällikköuransa aikana Köyliön VPK:n toimintaa monin eri tavoin.

Simula toimii aktiivisesti myös palokuntansa ulkopuolella. Hän oli Satakunnan Sopimuspalokunnat ry:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2009–2016. Simula on ollut mukana neuvotteluissa Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa ja ollut aktiivisesti mukana palokuntanuorten leiritoiminnassa.

Palokunnan päällikkönä Simulaa luonnehditaan hyväksi yhteishengen rakentajaksi, reiluksi ja tasapuoliseksi sekä muita kunnioittavaksi.

Vuoden Sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustus jaetaan vuosittain sopimuspalokuntatoimintaa edistäneelle henkilölle.

Tunnustuksen tarkoituksena on kohottaa sopimuspalokuntien päälliköiden arvostusta, kiittää tunnustuksen saajaa tekemästään työstä sekä kannustaa sopimuspalokuntien päälliköitä kehittämään aktiivisesti sopimuspalokuntien toimintaa.

Tunnustuksen myöntämisen perusteena pidetään sopimuspalokunnan toiminnan laaja-alaista kehittämistä ja edistämistä.