Köyliönjärven alueesta halutaan maisemanhoitoalue

Tässä Lions clubin näyte Lemmenpolun kunnostamisesta. Kuva: Niina Uusi-Seppä

Köyliönjärven maisema-alueelle on tehty hoito- ja käyttösuunnitelma Satakunnan Museon Maisemanhoitoalue Satakuntaan -hankkeeessa. Nyt sille haetaan Köyliö-seuran aloitteesta maisemanhoitoalueen statusta.

Köyliönjärven kulttuurimaisema on yksi Satakunnan viidestä valtakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta, jotka on nimetty vuonna 1994. Se on Piispa Henrikiin ja Lalliin liittyvän legendan ansiosta myös yksi Suomen kansallismaisemista.

Valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle on mahdollista perustaa ympäristöministeriön päätöksellä erityinen maisemanhoitoalue vaalimaan elinvoimaisen kulttuurimaiseman ja alueen historiallisten ominaispiirteiden säilymistä.

Perustamisen edellytyksenä on alueen asukkaiden ja maanomistajien kanssa yhteistyössä laadittu ohjeistava maiseman hoito-ja käyttösuunnitelma. Suosituksien toteuttaminen on silti vapaaehtoista.

Seuraavaksi hoito- ja käyttösuunnitelma sekä muut perustamisasiakirjat lähtevät kuulemiskierrokselle. Ne tulevat nähtäville Varsinais-Suomen ely-keskuksen ja Säkylän kunnan verkkosivuille sekä luettaviksi Säkylän kunnanvirastoon ja Köyliön kirjastoon.

Suunnitelman toteutuksesta huolehtii maisemanhoidon neuvottelukunta, jossa on edustaja esimerkiksi Säkylän kunnasta, MTK:sta ja kaikista kyläyhdistyksistä, kertoo Satakunnan Museo.

Paikalliset yhdistykset ovat jo alkaneet toteuttaa toimenpidesuosituksia. Esimerkiksi Lions Club on kunnostanut Köyliön kirkkoa kiertävän Lemmenpolun ja lupautunut hoitamaan sitä.