Köyliöön haetaan yhtä kannanhoidollista susilupaa

Riistakeskus Satakunnan alueelle on haettu yhtä suden kannanhoidollista poikkeuslupaa. Se kohdistuu Köyliön susireviiriin, ja lupaa haetaan yhden yksilön tappamiseen.

Riistakeskus Varsinais-Suomen puolella lupahakemuksia on kaksi, ja ne kohdistuvat kahdelle eri reviirille. Hakemuksilla pyritään saamaan poikkeuslupa kuuden suden tappamiseen.

Kannanhoidolliset poikkeusluvat ovat haussa ensimmäistä kertaa. Haku on ennakoiva, sillä suden kannanhoitosuunnitelman päivitystä ei ole vielä hyväksytty.

Suomen Riistakeskus sai määräpäivään mennessä kaikkiaan 18 poikkeuslupahakemusta. Nillä haetaan lupaa 48 suden metsästämiseen 27 reviirillä.