Köyliössä kahden suden kaato sallitaan

Turun hallinto-oikeus on hylännyt  luonnonsuojeluyhdistysten hakemukset suden kaatolupapäätösten täytäntöönpanon kieltämisestä.

Suomen riistakeskus myönsi joulukuussa kolmelle yksityishenkilölle kullekin poikkeusluvan kahden suden pyydystämiseksi alueilla, jotka sijoittuvat Köyliön kuntaan sekä Huittisten ja Loimaan kaupunkeihin kuuluvalle alueelle sekä Oripään ja Pöytyän kuntiin ja Mynämäen, Nousiaisten, Maskun ja Pöytyän kuntiin kuuluvalle alueelle. Luvat ovat voimassa 23.1. - 21.2.2016.

Hallinto-oikeuden mukaan Suomen riistakeskuksen päätösten välittömän täytäntöönpanon edut ovat täytäntöönpanosta aiheutuvia haittoja suuremmat.

Kysymys on kaksivuotisen kannanhoidollisen pyyntikokeilun jälkimmäisestä vuodesta. Kokeilun ensimmäisenä vuonna poikkeuslupapäätösten täytäntöönpano kiellettiin.

Poikkeuslupien 30 päivän pituinen metsästysaika huomioon ottaen täytäntöönpanon kieltäminen estäisi siten kokeilun mukaisen metsästyksen kokonaan. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on muun muassa ehkäistä susien laitonta tappamista. Lupaehtojen mukaan pyynti suositellaan kohdistettavaksi nuoriin tai haittaa tuottaviin yksilöihin.

Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Satakunta-Varsinais-Suomi ry on vaatinut kolmen päätöksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry yhden päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä.
Hallinto-oikeus antaa valituksiin myöhemmin erikseen päätökset.

Hallinto-oikeuden päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.