Kuka saa käyttää yksityistietä?

Yksityistiet koskettavat tavalla tai toisella kolmasosaa suomalaisista. Etenkin loma- ja mökkikautena niiden käytöstä ja huollosta kiistellään usein.
Yksityistielaki on vaikeasti ymmärrettävä, moniselitteinen ja tapaukset yksittäisiä. Siksi sitä on vuosien saatossa parjattu useaan otteeseen.
Lain ristiriitaisuudesta Suomen perustuslain kanssa on tehty kirjallinen kysymys eduskunnan puhemiehelle vuonna 2010. Yksi lakia tuolloin arvostelleista on nykyinen liikenneministeri Merja Kyllönen.
Tämän takia Suomen Tieyhdistyksellä onkin neuvontapuhelinnumero, johon ihmiset voivat olla yhteydessä, jos heillä on pulmatilanteita yksityistieasioissa.
Yksityisteitä saa jokamiehen oikeuden mukaan käyttää kuka tahansa jalan tai polkupyörällä. Moottoriajoneuvolla ei saa ajaa yksityistiellä ilman tiekunnan tai omistajan lupaa.
Mutta aivan kuin yksityistielain sekavuutta alleviivaten, tässäkin on olemassa poikkeus.
Myös moottoriajoneuvolla yksityistietä saa käyttää satunnaisesti, jos sitä ei ole liikennemerkillä tai esimerkiksi puomilla erikseen kielletty.
Lupaa liikennemerkkiä varten ei yksittäinen tiekunnan osakas voi hakea, vaan siihen tarvitaan kaikkien osakkaiden yhteinen päätös.
Jos yksityistietä hallinnoiva tiekunta saa kunnalta yksityistieavustusta, se tarkoittaa sitä, että tiekunnan on pidettävä tietä liikennöitävässä kunnossa ja avoinna myös muille kuin tien osakkaille.