Kulttuurirahaston apurahahaku aukeaa huomenna

Satakunnan Kulttuurirahasto myöntää tänä vuonna 632 000 euroa maakunnan kulttuurin edistämiseen. Hakuaika alkaa tiistaina.

Rahasto tukee erityisesti tieteen ja taiteen jatko-opintoja ja tutkimustyötä sekä taiteellista työskentelyä, mutta myös kulttuuria ja yhteisöllisyyttä vahvistavia sekä kokeilevia ja rajat ylittäviä hankkeita.

Apurahaa voivat hakea satakuntalaiset tai Satakunnan hyväksi työskentelevät yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt.
Yleisrahasto myöntää apurahoja kaikille kulttuurielämän aloille.

Yleisrahastosta jaetaan yhteensä 292 000 euroa.

Nimikkorahastot myöntävät apurahoja ohjesääntöjensä mukaisiin tarkoituksiin. Vuonna 2017 jakovuorossa ovat Maire Gullichsenin rahasto, Teresia Lönnströmin rahasto, Kaisu ja Antti Rava-nin rahasto II, Paavo ja Jenni Sallisen rahasto, J.W. ja Emma Suomisen rahasto, Aili ja Erkki Tuuloksen rahasto, Tellervo Tyynismaan rahasto, Kaarina Vaalannon rahasto, Pirkko ja Riitta Virannon rahasto sekä Ennu Virtasen rahasto.

Nimikkorahastot ja nimikkoapurahat perustuvat lahjoituksiin ja niiden alat lahjoittajien tahtoon. Nimikkorahastot jakavat yhteensä 340 000 euroa.

Tänä vuonna kokonaissumma on siis 632 000 euroa, kun viime vuonna summa oli 614 000 euroa, kertoo asiamies Risto Kupari.

Apurahojen haku tapahtuu verkossa osoitteessa www.skr.fi/haku. Hakemus tulee jättää järjestelmään viimeistään perjantaina 10.2. kello 16 mennessä. Haku on ensimmäisen kerran kokonaan paperiton. 

Rahaston apurahoista päättää hoitokunta. Apurahat jaetaan Satakunnan rahaston vuosijuhlassa Huittisissa 16.5.