Kulttuurirahaston apurahojen hakuaika päättymässä

Nopea ehtii vielä hakea apurahaa Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahastosta. Hakuaika päättyy maanantaina 10.2.

Rahasto tukee erityisesti tieteen ja taiteen jatko-opintoja ja tutkimustyötä sekä taiteellista työskentelyä, mutta myös erilaisia ja erikokoisia kulttuuria ja yhteisöllisyyttä vahvistavia hankkeita.

Apurahaa voivat hakea satakuntalaiset tai Satakunnan hyväksi työskentelevät yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt.

Suomen Kulttuurirahaston juhlavuonna jaetaan 40 000 euroa yhdelle tai kahdelle hakijalle juhlavuoden apurahana. Satakunnan Kulttuurirahasto jakaa apurahoina 539 000 euroa.