Kuntajohtajat: Sote liikkeelle ja normeja purettava

Kuntajohtajat antavat selvät ukaasit hallitukselle. Soten pitää saada nopeasti liikkeelle, kunnan tehtäviä on karsittava ja normeja purettava.

Sote-ratkaisun löytyminen on keskeinen tavoite hallitusohjelmalle kuntajohtajien mukaan. Yli puolet  kyselyyn vastanneista 75 kunnanjohtajasta on tätä mieltä. Kyselyn teki kunnallisalan kehittämissäätiö. 

Kunnat haluavat lisää vapautta. Hallitukselta toivotaan kuntien tehtävien rajoittamista, valtionosuusjärjestelmän korjaamista ja normien purkamista.

Omissa kunnissaan ja kaupungeissaan kuntajohtajat uudistaisivat useimmin palvelujen järjestämistä tuottavuuden lisäämiseksi. Uudistustyössä keskeisellä sijalla ovat palveluverkkojen kehittäminen ja yritysmaailman työkalut. Myös sote-uudistus ja normein purkaminen lisäävät tehokkuutta.