Kuntalehti: Hallinto-oikeus hylkäsi Harri Hiitiön valituksen irtisanomisesta

Hallinto-oikeus hylkäsi Harri Hiitiön valituksen. Arkistokuva: Irene Valovirta

Turun hallinto-oikeus on hylännyt Pyhärannan vt. kunnanjohtajana toimineen Harri Hiitiön valituksen koskien hänen irtisanomistaa. Asiasta kertoo ensimmäisenä Kuntalehti

Hiitiö irtisanottiin maaliskuussa 2022. Pyhärannan kunnanvaltuusto totesi tuolloin Hiitiön menettäneen valtuuston luottamuksen ja irtisanoi hänet äänin 13-6. 

Valituksessaan Hiitiö katsoi, ettei irtisanominen ollut lainmukainen. 

Hiitiö toimi vt. kunnanjohtajana, sillä kunnanhallitus ei ollut irtisanomishetkellä vahvistanut virkavaalia eikä kuntalain edellyttämää johtajasopimusta oltu tehty. Hiitiön mukaan virkasuhdetta ei tästä syystä olisi voitu katkaista pykälään 43 vedoten. 

Hiitiö totesi myös,ettei luottamuksen menettämisstä esitetty mitään objektiiisesti todettavissa olevia perusteita.  

Hallinto-oikeus kuitenkin katsoi, että Hiitiö on irtisanottaessa hoitanut kunnanjohtajan virkaa, eikä kuntalain pykälän 43 soveltamisen kannalta ole merkitystä sillä, ettei erillistä päätöstä kunnanjohtajan virkavaalin vahvistamisesta oltu tehty.

Myöskään johtajasopimuksen puuttumista se ei pitänyt pykälän soveltamisen kannalta ongelmallisena. 

Oikeus myös katsoi, että luottamuspulalle oli esitetty riittävästi syitä, vaikka osa tilapäisen valiokunnan luottamuspulan syiksi esittämistä yksittäisistä tapahtumista olikin yksilöimättömiä. 

Pyhäranta on käynnistänyt uuden kunnanjohtajan hakemisen. Hakuaika päättyy 17. huhtikuuta.

Lisää aiheesta

Vain tilaajille Harri Hiitiö: Pyhärannan johtaminen on "aika haastavaa"

Vain tilaajille Pyhärannan kunnanvaltuusto päätti erottaa vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiön

Vain tilaajille Harri Hiitiön virasta pidättäminen jatkuu Pyhärannassa

Vain tilaajille Harri Hiitiön kohtalo seuraavaksi Pyhärannan valtuuston käsiin