Kuntarakenne- ja sote-asiat puhuttavat seutuhallituksessa

Euran, Eurajoen, Köyliön, Rauman ja Säkylän kuntien edustajista koottu Rauman seudun seutuhallitus on järjestäytynyt ja suunnitellut toimintaansa vuosiksi 2014–2015. Seutuhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Euran kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen ja varapuheenjohtajaksi Eurajoen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Vesa Jalonen.

Seutuhallituksen tehtävänä on määritellä seutuyhteistyön tavoitteet sekä hyväksyä seutustrategiat ja vuosittainen yhteistyösuunnitelma. Lisäksi seutuhallitus laatii esityksen Rauman seudun toimintaan varattavista määrärahoista, arvioi toiminnan tulokset, antaa seudullisesti strategisesti merkittävät kannanotot ja johtaa seudullista edunvalvontaa.

Tällä hetkellä seutuhallituksessa esillä olevia ajankohtaisia asioita ovat kuntarakenne- ja sote-asiat sekä Rauman seudun äkillisen rakennemuutosalueen yhteishankkeiden kehittäminen ja edistäminen.

Rauman seudun seutuhallitus kokoontuu kahdesti vuodessa.