Kuoppaiset ajat jatkuvat Satakunnan ja Varsinais-Suomen tienpidossa

Tienpitoa leimaa lähivuosien aikana toimenpiteiden karsinta Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella, tiedottaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Käytettävissä oleva rahoitus pyritään kohdistamaan niin, että mahdollisimman monen tiellä liikkuminen on turvallista ja sujuvaa. Toimenpiteitä priorisoidaan niin, että vilkkaat elinkeinoelämän kuljetus- ja työmatkaliikenteen reitit pidetään ensisijaisesti kunnossa.

Eniten toimenpiteiden karsiminen näkyy tielläliikkujien arjessa muilla kuin pääväylillä. Teiden uudelleenpäällystysmäärät vähenevät edelleen ja päällysteen vaurioita korjataan yhä useammin paikkauksilla.

Silloille joudutaan asettamaan yhä useammin painorajoituksia sekä teillä alentamaan nopeusrajoituksia. Turvattomiin tai ruuhkaisiin tieosiin ei ole tulossa juurikaan parannusta, sillä parannusinvestointeihin ei ole rahaa.

Kohdennukset ja karsimiset löytyvät ELY-keskuksen sivuilta Tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2013–2017.