Kuumeen mittaus Porin Prikaatissa johti rangaistuksiin

Viime kesäkuussa julkisuuteen noussut kuumeen mittaaminen Porin prikaatissa on johtanut rangaistuksiin.

Kurinpitorangaistuksena Porin prikaatin komentaja määräsi yksikön päällikölle 20 päivää kurinpitosakkoa ja lääkintähuoltoupseerille varoituksen. Lisäksi yhdelle henkilökuntaan kuuluvalle määrättiin kurinpito-ojennuksena muistutus.

Viime kesänä ennen komppanian jalkamarssia selvitettiin terveydentilaa tavalla, joka johti tapahtumien esitutkintaan. Perusyksikön päällikkö oli käskenyt lääkintähuoltoupseeria suorittamaan vastaanotolle hakeutuville varusmiehille tarkastuksen, johon kuului kuumeen mittaaminen peräsuolesta.


Rangaistukset määrättiin pääesikunnan tutkintaosaston suorittaman esitutkinnan ja Maavoimien esikunnan lakimiesten lausuntojen perusteella.