Tämä kuva sen kertoo: Eurajoen samea vesi luikertaa syvälle Selkämereen

Sunnuntaina otetussa satelliittikuvassa Eurajoen tuomen veden suuri kiintoainekuormitus näkyy erittäin voimakkaana. Anna Soirinsuon mukaan satelliittikuvien aineistoa voidaan mahdollisesti tulevaisuudessa käyttää jokikohtaisen kuormituksen arviointiin.
Sunnuntaina otetussa satelliittikuvassa Eurajoen tuomea veden suuri kiintoainekuormitus näkyy erittäin voimakkaana. Anna Soirinsuon mukaan satelliittikuvien aineistoa voidaan mahdollisesti tulevaisuudessa käyttää jokikohtaisen kuormituksen arviointiin. Kuva: Syke, sisältää muokattua Copernicus-dataa

Kirkas sää ja samaan viikonloppuun osunut virtaamahuippu toivat konkreettisesti näkyviin, miten Eurajoki kuormittaa Selkämerta.