Kyläkaavoittajien työpiste juhannusviikolla Voiluodolla

Rauman kaupungin kaavoitusarkkitehdit Leena Joki-Korpela ja Hanna Elo siirtävät työpisteensä juhannusviikoksi Voiluodon kylätalolle. Siellä he työstävät vireillä olevaa Unajan, Voiluodon ja Anttilan maisema- ja kyläosayleiskaavaa. 

Aamupäivät on varattu maastokierroksille, iltapäivisin kaavoittajat ovat maanantaista torstaihin asukkaiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden tavattavissa.

Konkreettisesti kaavatyö lähti käyntiin syyskuussa 2012, kun alueella järjestettiin kaksi kyläiltaa kaavakävelyineen. Tavoitteena on saada kaavan luonnos nähtäville syksyllä 2013.

Kaavatyöstä ja sen tueksi laadituista selvityksistä saa lisätietoa:  http://www.rauma.fi/tevi/kaavoitus/