Kyläsilta uusitaan Kodisjoella – liikenne ohjataan pitkälle kiertotielle

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Rauman Kodisjoella maantiellä 2052 sijaitsevan Kyläsillan uusimisen 1.7.

Liikenne katkaistaan siltapaikalla kokonaan kahden viikon ajaksi. Autoilijoiden kiertoreitin pituus vaihtelee kunkin matkareitin mukaan. Työnaikainen kiertotie viitoitetaan yleisten teiden kautta, ja pääasiallinen kiertotie on valtatie 8.

Yleisesti ottaen kiertoreitti on pitkä. Varsinaisen varasillan rakentaminen kevyelle liikenteelle siltapaikan yli olisi teknisesti hyvin haastavaa ja tulisi sen vuoksi niin kalliiksi, ettei sitä ole mahdollista toteuttaa.

Siltapaikan viereen pystytään tekemään metrin levyinen polkumainen kulkuyhteys jalankulkijoille. Polun kapeuden vuoksi siinä ei mahdu pyöräilemään, mutta polkupyörän taluttaminen polkua pitkin on sallittu.

Haasteellisten liikennejärjestelyjen vuoksi siltatyön toteutusajankohdassa otettiin huomioon, että koululaiset ovat kesälomalla, eikä siltapaikan kohdalla ole kesäaikaan säännöllistä joukkoliikennettä. Myös maatalouden näkökulmasta ajoitus on pyritty valitsemaan kylvö- ja puintiaikojen ulkopuolelle.

Silta avataan uudelleen liikenteelle maanantain 15.7. aikana.

Silta uusitaan matalarakenteisena teräsputkisiltana. Sillan uusimisen myötä nyt Kyläsillalla oleva painorajoitus poistuu.

Liikennemäärä sillalla on noin 800 ajoneuvoa vuorokaudessa.