Kymmenien eurojen korotus päivähoitomaksuun Raumalla

Osa päivähoidossa olevien lasten vanhemmista on ymmällään Raumalla. Elokuun alussa voimaan astuneen päivähoitomaksujen indeksikorotuksen myötä poistui hoitoaikavaihtoehdoista yksi maksuporras, 5–7 hoitotuntia päivässä.

Monen perheen arjessa maksuportaan poistaminen tarkoittaa useiden kymmenien eurojen korotusta päivähoitomaksuihin kuukaudessa. Näin kävi erään lapsiperheen kohdalla. Perheen lapsi on viettänyt 6–6,5 tuntia päivässä neljänä tai viitenä päivänä viikossa perhepäivähoidossa. Hoitomaksu on ollut 211,20 euroa kuukaudessa, koska perhe on saanut 5–7 tunnin hoitopäivästä hyvitystä päivähoitomaksusta.

– Päivähoitomaksumme nousi 283 euroon, eli suurimpaan mahdolliseen maksuluokkaan. Lapsemme hoidon tarve ei ole muuttunut, mutta hoidon hinta on noussut 34 prosenttia, perheen isä toteaa.

Hän korostaa, että päiväkodeissa pitäisi siirtyä tuntiperusteiseen päivähoitomaksuun.

– Tuntiveloitus olisi reilua, ja kaikki maksaisivat juuri siitä ajasta, jonka lapsi viettää hoidossa.

Rauman kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Päivi Tiesmaa toteaa, että Raumalla ollaan menossa taloudellisesti tiukempiin aikoihin.

– Säästötavoite tälle vuodelle on ollut kaksi prosenttia, mikä tulee näkymään myös varhaiskasvatuspalvelutarjonnassa. Joudumme miettimään erilaisia säästökohteita, Tiesmaa toteaa.

Päivähoidossa Raumalla on ollut hoitopäivän pituuden vaihtoehtoina lakisääteiset osapäivähoito (60 prosenttia enimmäismaksusta) ja kokopäivähoito eli täysi maksu sekä Rauman oma vaihtoehto 5–7 hoitotuntia päivässä (80 prosenttia enimmäismaksusta).

Kasvatus- ja opetuslautakunta teki viime vuoden joulukuussa muiden säästökohteiden lisäksi päätöksen poistaa maksuperusteista Rauman oman vaihtoehdon 1. elokuuta 2014 alkaen. Vaihtoehdon poistaminen lisää hoitomaksutuottoja vuositasolla noin 43 000 euroa. Viime vuoden joulukuussa 125 lapsen hoitomaksu määriteltiin 5–7 tuntia päivässä perusteella.

– Alempia maksuportaita tarkennetaan tarvittaessa. Kunnat voivat tehdä hyvinkin erilaisia ja itsenäisiä päätöksiä maksuportaiden suhteen, Tiesmaa kertoo.