Kysely: Kaikilla toimialoilla on kunnissa jotain vähennettävää

Jokaiselta kuntapalvelujen alueelta löytyy tehtäviä, joiden vähentämistä voisi harkita.


Kuntaliitto sai lähes tuhat vastausta kyselyyn, jossa kuntien luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita pyydettiin tekemään valintoja kuntien eri tehtävien purkamisesta.


– Esimerkiksi sosiaalipalveluissa arvioidaan olevan eniten vähennettävää adoptioneuvonnassa, sosiaalisen luoton myöntämisessä sekä sosiaalihuoltoa ja muuta sosiaaliturvaa koskevan koulutus-, tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan järjestämisessä, sanoo Kuntaliiton erityisasiatuntija Sini Sallinen.


Väliaikatulokset perustuvat 18.11. mennessä tulleisiin vastauksiin, joita oli yhteensä 947.


Arviot on annettu asteikolla 1–5. Mitä korkeampi arvosana, sitä enemmän vähennettävää vastaajat ovat arvioineet olevan tehtävässä.


– Mikään yksittäinen tehtävä ei ylitä keskiarvoa 3,3, sanoo Sini Sallinen.


Opetus- ja kulttuuripalveluiden osalta karsittavaa löytyy muiden muassa museoista, teattereista, orkestereista ja taiteen perusopetuksesta. Keskiarvo on 3.


Terveyspalveluissa vähennettävää koetaan olevan lähinnä ympäristöterveydenhuollossa sekä todistusten ja lausuntojen antamisessa. Teknisissä palveluissa esille nousivat asuntotoimi, kiinteistö- ja toimitilapalvelut sekä rakennuttaminen.


Kysely on suljettu eilen. Lopulliset tulokset ja tarkempi analyysi julkistetaan ensi viikolla.