Kysely: Metsänomistajat hyödyntävät sähköisiä tietoja ja toimenpide-ehdotuksia

Miten metsää kannattaisi hoitaa? Metsään.fi-palvelusta katsotaan suositeltuja ehdotuksia omalle metsätilalle. Kuva: Esa Urhonen

Pellervon taloustutkimus PTT:n kyselyyn vastanneet metsänomistajat arvioivat sähköiset palvelut toiseksi mieluisimmaksi tavaksi hoitaa metsäasioitaan. Henkilökohtainen tapaaminen oli suosituin asiointitapa.

PTT tuotti kyselyn Suomen metsäkeskukselle, joka vastaa maksuttomasta Metsään.fi-palvelusta.

- Sähköisten asiointipalvelujen rooli metsänomistajien toiminnassa on selvästi kasvanut, metsäekonomisti Sari Pynnönen PTT:stä tiivistää.

Eniten palvelua käytetään siihen, että tutustutaan omien metsätilojen tietoihin ja karttoihin sekä tiloille suositeltuihin hakkuu- ja hoitoehdotuksiin. Lisäksi palvelussa suunnitellaan ehdotusten perusteella, milloin ja mitä toimenpiteitä metsässä aiotaan tehdä.

Jatkossa palvelulta toivotaan lisää päätöksentekoa tukevia välineitä. Myös metsän muutosten havainnollistaminen valokuvilla ja 3D-havainnekuvilla olisi metsänomistajien mielestä kiinnostavaa.

PTT sai sähköpostikyselyynsä 5 306 vastausta Metsään.fi-palveluun kirjautuneilta metsänomistajilta. Lähes joka neljäs piti julkista sähköistä palvelua parhaana tapana asioida.

Vastaajissa painottuivat jonkin verran nuoremmat ikäluokat ja etäämpänä metsästään asuvat, metsäkeskus tiedottaa.