Kysely: Puolet valitsisi Satakunnan keskussairaalan

Satakunnan sairaanhoitopiiri teetti keväällä valinnanvapaus- ja vetovoimatutkimuksen, jossa kartoitettiin julkisen sektorin erikoissairaanhoitoa tarjoavien organisaatioiden käyttöä, tunnettuuta ja houkuttelevuutta Satakunnassa ja Satakunnan rajakunnissa.

Paneelikyselyyn ja puhelinhaastatteluihin saatiin yhteensä 1 043 vastausta. Vastaajista 47 prosenttia valitsisi Satakunnan keskussairaalan palveluntuottajaksi, jos olisi nyt valintatilanteessa. 72 prosenttia piti tärkeimpänä valintaperusteena hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Seuraavaksi useimmin vaikuttivat etäisyys ja omat kokemukset.

Vastaajilta tiedusteltiin myös tietoa ja kokemusta voimaan astuneesta hoitopaikan valinnanvapaudesta. 23 prosenttia ei ollut lainkaan tietoisia valinnanvapaudesta, ja seitsemän prosenttia oli jo hyödyntänyt sitä kiireettömän hoidon tapauksessa.