Kysely: Rippikoulu saa nuorilta kiitettävän arvosanan

Kyselystä käy ilmi, että nuoret ovat kaikkein tyytyväisimpiä turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja hyvään yhteishenkeen. Kuva: arkisto/Pekka Lehmuskallio

Vuonna 2019 rippikouluun osallistuneet nuoret antoivat rippikoululle arvosanaksi kiitettävän 9-, selviää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toteuttamasta kyselystä.

Vastauksista käy ilmi, että nuoret ovat kaikkein tyytyväisimpiä turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja hyvään yhteishenkeen. Yli 90 prosenttia vastaajista koki, että rippikoulussa saa olla oma itsensä ja siellä on turvallista olla.

Kirkkohallituksen rippikoulutyön asiantuntija Jari Pulkkisen mukaan pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää.

-Rippikouluun on viime vuosikymmenien aikana panostettu paljon. Työntekijöitä ja vapaaehtoisia on riittävästi, on järjestetty koulutusta sekä kehitetty rippikoulua niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Erityisesti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota, toteaa Pulkkinen.

Rippikoululaisten itsearviointikysely on osa vuonna 2017 voimaan tullutta rippikoulu-uudistusta. Kyselyn avulla halutaan vuosittain selvittää nuorten kokemuksia rippikoulusta. Siihen vastasi lähes 15 000 nuorta.