Kysely: Sairauspoissaololaki on lääkäreille edelleen vieras

Viime vuoden kesäkuun alussa tuli voimaan 30–60–90-laki, joka velvoittaa sekä työntekijöitä että työnantajia ilmoittamaan tarkemmin työterveyshuoltoon pitkittyneistä sairauspoissaoloista.

Maaliskuussa tehdyssä lääkärikyselyssä kävi ilmi, että reilu kolmannes lääkäreistä ei ole kuullutkaan laista, vaikka se on ollut voimassa jo lähes vuoden. Työterveyslääkäreistäkin joka seitsemäs oli tietämätön asiasta.

- Kyselyn tulos oli huolestuttava. Näyttää siltä, että lääkäreiden on mahdotonta pysyä lainsäädännön mukana, kun uusia lakeja tulee jatkuvasti, toteaa Aviren ylilääkäri Veli-Pekka Valkonen.

- Lääkärit haluaisivatkin lainsäädäntöä ja vastuita nykyistä selkeimmiksi. Kyselyssä tuli selvästi ilmi, että lääkärit kaipaavat nykyistä enemmän tietoa sekä parempaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä, kertoo Valkonen.

Viime vuoden kesäkuussa voimaan tulleen 30–60–90-lain mukaan työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään siinä vaiheessa, kun sairauspäiviä on kertynyt 30.

Työnantajan on haettava sairauspäivärahaa Kelalta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta aikaisemman neljän kuukauden sijasta.

Työterveyshuollon vastuulle laissa on määritelty työntekijän työkyvyn arviointi ja työhönpaluumahdollisuuksien selvittäminen.

Aviren, Suomen Lääkäriliiton ja Kuntoutussäätiön yhteistyössä maaliskuussa tekemään kyselyyn vastasi 2 200 lääkäriä.