Kysely: Susia pelätään myös siellä, missä niitä ei juuri ole

Suomalaisten susipelko ei näytä riippuvan siitä, elääkö ihminen susialueella vai ei.

Seikka käy ilmi susikannan hoitosuunnitelman päivitystyöhön liittyvästä kyselytutkimuksesta. 

Sen mukaan lähes 40 prosenttia kyselyyn vastanneesta suomalaisesta aikuisesta pelkää selvästi susia.

– 22 prosenttia aikuisista pelkäsi sutta paljon tai hyvin paljon, 17 prosenttia kohtuullisesti, kertoo projektipäällikkö Mikael Luoma Suomen riistakeskuksesta. 

Susipelkoa ei siis kuitenkaan vaikuta synnyttävän susien läsnäolo tai ihmisen itse tekemät susihavainnot. 

Vastaukset jaettiin vastaajan asuinkunnan perusteella susikuntiin (noin 60) ja ei-susikuntiin.  Perusteena oli alueelta ilmoitettujen, suurpetoyhdyshenkilöiden tarkistamien susihavaintojen määrä.

Niin sanotuissa susikunnissa pelko on Luoman mukaan vain vähän yleisempää kuin muualla.

Kyselyn perusteella Suomen pelottavien eläin ei kuitenkaan ole susi.

– Karhua ja puutiaista pelättiin useammin, Luoma toteaa.

Pelko näytti myös keskittyvän, sillä samat vastaajat pelkäsivät Luoman mukaan usein niin karhua, sutta kuin ilvestäkin.

Lue lisää maanantain Länsi-Suomesta.