Kyyhkyjahti alkaa sunnuntaina

Sepelkyyhkyn metsästys aloittaa monilla perinteisesti uuden metsästyskauden. 10. elokuuta käynnistyvä kyyhkynmetsästys jatkuu lokakuun loppuun saakka.

Metsästäjäliiton mukaan runsaat sepelkyyhkykannat ovat tärkein syy kyyhkyjahdin suureen suosioon. Lisäksi hyvät metsästysmahdollisuudet lisäävät kiinnostusta.

Kyyhkyjahti ei edellytä valtavia metsästysmaita, eikä kallista kalustoa. Pyynti tapahtuu peltojen laidoilla tai peltojen lähellä olevissa metsiköissä.

Kyyhkyt houkutellaan tavallisesti ampumaetäisyydelle houkutuslintujen avulla. Hernepellot vetävät parhaiten kyyhkyjä puoleensa, mutta myös sänkiset viljapellot kelpaavat. Onnistuneen metsästysretken kruunaa itse valmistettu kyyhkynrinta herkullisella kastikkeella.

Metsästäjäliitto muistuttaa, että kyyhkyillä voi olla etelässä vielä tällä hetkellä toinen poikue, minkä vuoksi pareittain tai yksin lentävät linnut tulee alkukaudesta aina säästää.

Liitto muistuttaa myös lajitunnistuksen tärkeydestä. Rauhoitettu uuttukyyhky on sepelkyyhkyä pienempi ja siltä puuttuvat valkoiset laikut siivistä. Myös lentotapa on erilainen.

Varsinkin aloittelevan metsästäjän kannattaa myös pitää mielessä, että pellolla, jolta sato on korjaamatta, ei saa liikkua ilman viljelijän lupaa. Ampuminen on kielletty 150 metriä lähempänä asuttua asumusta ilman lupaa.