Lääkäri vapautettiin hoitovirhesyytteistä

Satakunnan käräjäoikeus on hylännyt Rauman aluesairaalan lääkäriä vastaan hoitovirheestä nostetut syytteet.

Lääkäriä epäiltiin luuydinnäytteen ottamisen yhteydessä tapahtuneesta kuolemantuottamuksesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Käräjäoikeus toteaa kuitenkin päätöksessään, että lääketieteellisiin toimenpiteisiin sisältyy aina komplikaatioriski. Komplikaation aiheutuminen ei suoraan merkitse sitä, että toimenpiteen suorittanut lääkäri olisi toiminut asiassa huolimattomasti.

Käräjäoikeuden mukaan lääkäri on toiminut häneltä edellytettävällä huolellisuudella ryhtyessään toimenpiteeseen, jolle on ollut olemassa peruste, ja valmistautuessaan puudutuspiikin pistämiseen.

Potilaan oireiden ilmettyä lääkäri on viipumättä ryhtynyt kaikkiin käytettävissä olleisiin toimiin potilaan pelastamiseksi.

Asiassa ei käräjäoikeuden mukaan ole miltään osin näyttöä siitä, että lääkäri olisi syyllistynyt asiassa tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen tai kuolemantuottamukseen.