Lahdenkadun viemäröintityömaa sulkee osan Purjehtijankadusta 7.10. alkaen

Lahdenkadun ja Purjehtijankadun liittymäalueella tehdään viemäröinnin muutostöitä keskiviikosta 7.10. alkaen. Purjehtijankadun ajoneuvoliikenne katkaistaan kaivutyön ajaksi Lahdenkadun puoleisesta päästä noin 50 metrin matkalta. Viemäröintityöt kestävät noin kaksi viikkoa.

Liittymäalue aidataan ja Lahdenkadun länsipuolen kaista suljetaan. Liikenne ohjataan kulkemaan molemmista ajosuunnista kadun itäpuolen kaistaa käyttäen. Nopeusrajoitus on työmaa-alueen läheisyydessä 30 km/h.

Kevytliikenne ohjataan kulkemaan Lahdenkadun kaivualueen kohdalla kadun itäpuolen kevytväylää pitkin.

Alavaheen katu- ja vesihuoltotyöt alkavat myös lokakuun aikana. Työvaiheen tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Purjehtijankadun peruskunnostusurakka valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Infra Kiri Oy.