Lähes jokainen lukee sanomalehtiä

Miltei kaikki suomalaiset lukevat säännöllisesti sanomalehtien sisältöä. Tuoreen Kansallisen Mediatutkimuksen mukaan 94 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista luki sanomalehtiä joko paperilta tai verkosta. Sanomalehtien kokonaistavoittavuus pysyi vuonna 2012 samalla korkealla tasolla, jolle se nousi vuonna 2011.

Kokonaistavoittavuus kertoo, kuinka monta suomalaista sanomalehdet tavoittavat yhteensä. Painetun lehden keskiarvo lasketaan numerokohtaisesti, verkossa seurataan viikkolukijoita. Yksi lukija lasketaan vain yhden kerran.

Tutkittuja painettuja sanomalehtiä luki keskimäärin 73 prosenttia suomalaisista. Verkossa sanomalehdet tavoittivat 71 prosenttia väestöstä. Molempia julkaisumuotoja seurasi 51 prosenttia vastaajista.

Sanomalehtien Liiton tilaaman KMT 2012 -yhteistavoittavuusraportin tiedot perustuvat Levikintarkastus Oy:n KMT Lukija 2012- ja KMT Kuluttaja 2012 -tutkimusten tuloksiin. Tutkimukset on tehnyt TNS Gallup Oy.