Lähes kaksisataa terveydenhuollon ammattilaista menetti ammattioikeutensa

Valvira poisti viime vuonna lähes kahdensadan terveydenhuollossa työskentelevän päihderiippuvaisen henkilön ammattioikeudet tai rajoitti heidän toimintaansa alalla.

Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta teki vuonna 2013 209 päätöstä, jotka koskivat 194 terveydenhuollon ammattihenkilöä. Vuonna 2012 päätöksiä tehtiin 162 ja ne koskivat 150 ammattihenkilöä.

Valviran mukaan näillä toimilla on ehkäisty lukuisten potilaiden potilasturvallisuuden vaarantuminen.

Valvira ei puutu ammattioikeuksiin kevein perustein, vaan asia edellyttää laajoja selvityksiä, ja joissain tilanteissa kiireellistä puuttumista henkilön toimintaan.

Ammattioikeuksiin puuttumiseen syynä oli useimmiten päihde- ja/tai lääkeriippuvuus. Päihteiden tai lääkkeiden väärinkäyttöön liittyi joskus myös lääkevarkauksia tai omaisuusvarkauksia.

Päätökset koskivat useimmin hoitohenkilöstöä. Hoitajien ja lääkäreiden kokonaismääriin suhteutettuna lääkäreitä koskevia päätöksiä tehtiin selvästi enemmän.

Ammattihenkilöitä koskevien päätösten määrät ovat nousseet joka vuosi. Valvira onkin huolissaan ammattihenkilöiden päihde- ja lääkeongelmista, jotka ovat selvä riski potilasturvallisuudelle.