Lähes puolella kuudesluokkalaisista on heikko uimataito – yksi selkeä syy on rapauttanut uimataitoa monella ikäluokalla

Kansallisessa tutkimuksessa peräti 45 prosenttia kuudesluokkalaisista todettiin heikkouimataitoisiksi tai osa jopa kokonaan uimataidottomiksi. Kuvituskuva.
Kansallisessa tutkimuksessa peräti 45 prosenttia kuudesluokkalaisista todettiin heikkouimataitoisiksi tai osa jopa kokonaan uimataidottomiksi. Kuvituskuva. Kuva: Sanni Ämmälä

Kesän aikana tapahtui useita hukkumisia ja vakavia läheltä piti -tilanteita alakouluikäisille lapsille sekä uimarannoilla että uimahalleissa. Yhteistä näille onnettomuuksille on ollut se, että lapset ovat olleet kaikki 10-vuotiaita. Tapahtumat ovat herättäneet huolta lasten uimataidosta ja turvallisuudesta vesillä.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH), Jyväskylän yliopiston ja Opetushallituksen vuonna 2022 tehdyssä kansallisessa uimataitotutkimuksessa selvisi, että kuudesluokkalaisista peräti 45 prosenttia oli heikkouimataitoisia tai osa jopa kokonaan uimataidottomia.

SUH:n uimaopetuksen koulutussuunnittelija Tero Savolainen kertoo korona-ajan vaikuttaneen usean ikäluokan uimataitoon.

– Korona-aikana uimahalleihin kohdistuneet rajoitustoimet aiheuttivat sen, että monilla paikkakunnilla lapset ja nuoret jäivät kokonaan vaille koulujen uimaopetusta, eikä vapaa-ajallakaan päässyt välttämättä uimaan halliolosuhteissa.

–Uimataidon alkeita ei päästy harjoittelemaan silloin, kun se olisi otollisinta alakoulun ensimmäisillä luokilla, sanoo SUH:n uimaopetuksen koulutussuunnittelija Tero Savolainen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille tulleiden ilmoitusten perusteella näyttää siltä, että lasten heikko uimataito on aiheuttanut hukkumisia ja vaaratilanteita monissa palveluissa kuten leiritoiminnassa, uimahallipalveluissa ja uimarannoilla.

– Tänä kesänä merkillepantavaa on ollut se, että vedessä vaaraan joutuneet lapset ovat olleet jo hieman aiempaa vanhempia. Palveluiden ikärajat eivät välttämättä ota huomioon, että kouluikäisetkin lapset voivat olla uimataidottomia, sanoo Tukesin ylitarkastaja Anne Hiltunen.