Lähetekäytännön avulla karsitaan turhia salmonellatutkimuksia

Raumalla seulotaan kesäkuusta alkaen yhä tarkemmin, mitkä ammatit lukeutuvat salmonellatartuntojen riskiryhmään. Samalla karsitaan turhat salmonellatutkimukset lähetekäytäntö aloittamalla.

Avoterveydenhuollon johtava ylilääkäri Emilia Katko-Kesälä kertoo, että näytteitä on otettu myös tapauksissa, joissa tutkimuksia ei olisi tarvinnut tehdä. Syynä tähän on pitkälti se, ettei lähetettä ole tarvittu.

– Esimerkiksi alle kouluikäisten lasten hoitajien kohdalla näytteitä on otettu enemmän kuin on ollut tarve, Katko-Kesälä kertoo.

Riskiammatteja edustavat työntekijät palauttavat kotona otetun ulostenäytteen laboratorioon aina tietyiltä ulkomaan matkoilta palatessa, sekä tarvittaessa työsuhteen tai -harjoittelun aluksi, mikäli työhöntulotarkastuksessa niin päätetään.

Näihin riskiammatteihin lukeutuvat alle kouluikäisten lasten hoitaminen, vastasyntyneiden osastolla tai vastasyntyneiden ruuan valmistuksen parissa työskentely, vesilaitoksella välittömässä kosketuksessa jakeluun menevän veden kanssa työskentely, paljain käsin helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittely ja maidon käsittely tietyillä tiloilla.