Lähiruokaan uusi näkökulma Satakunnassa

Uuden hankkeen päämääränä on rakentaa verkostoja ruokatuottajien välillä, syventää lähiruoka-ajattelua Satakunnassa sekä löytää kustannustehokkaimmat logistiset vaihtoehdot.

Local Food for Local Development Leader-hanke käynnistyi toukokuussa. Taustalla on neljä toimintaryhmää: Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Joutsenten Reitti ry, Karhuseutu ry ja Kehittämisyhdistys Pyhäjärviseutu ry, jotka toimivat sekä Satakunnan että Pirkanmaan alueilla.

Hanke on avoin kaikille alueiden ruokaketjuun kuuluville. Kohderyhminä ovat ravintola- ja pitopalveluyrittäjät, ruoantuottajat sekä kauppa. Osallistuminen on maksutonta yrittäjille.

Tavoitteena on syventää lähiruoka-ajattelua, vaihtaa parhaita käytäntöjä partnerimaiden kanssa ja luoda kansainvälinen lähiruokaverkosto. Partnerimaat ovat Ruotsin länsirannikko, Itävallan Sauwald, Irlannin Länsi-Cork ja Kypros.

Hankkeessa tehdään tutustumismatkat partnerimaihin. Alustavasti tänä vuonna reissu suuntautuu Irlantiin syyskuussa ja Itävaltaan marraskuussa. Syyskuussa 2014 partnerimaiden edustajat vierailevat Suomessa.