Lähivesien tilaa voi tarkastella Vesikartta-palvelussa

Mökkikausi on käynnistynyt, ja tieto lähivesien tilasta kiinnostaa. SYKEn Vesikartta-palvelusta voi tarkastella mökkijärven tai -joen tilaa melko kattavasti.

Suuri osa maamme pintavesistä on ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä: 65 % joista, 85 % järvistä ja 25 % rannikkovesistä.

Vesikartalta voi tarkastella pintavesien tilan ja tyypittelyn lisäksi pohjavesiä. Palvelusta on saatavilla myös tietoa vesiä kuormittavasta toiminnasta, kunnostustoimista ja meriympäristön seuranta-asemista. Vesikartasta löytyy kotimaisten aineistojen lisäksi Norjan ja Ruotsin pinta- ja pohjavesien tilatietoja.

Tiedot perustuvat ELY-keskusten, SYKEn ja entisen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (nyk. Luke) seuranta-aineistoihin