Laitila vahvistaa rooliaan HINKU-hankkeessa

Laitila ottaa aiempaa isompia ja näkyvämpiä askelia valtakunnallisessa "Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)"-hankkeessa. Kaupunki on tehnyt omia kasvihuonekaasujen päästöjään koskevan selvityksen, ja alkaa siirtää teoriaa käytäntöön.

Suunnitelmissa on muun muassa parannuksia kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuteen, kaukolämpöverkkoon ja katuvalaistukseen.

HINKU-ajatuksen mukaisesti mukaan halutaan myös yritykset ja kuntalaiset. Siksi Laitila on avannut myös asiaan liittyvän internet-sivuston, johon kerätää hyviä esimerkkejä ja vinkkejä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Sivut löytyvät täältä.

Laitila on ollut HINKU-hankkeen kumppanuuskuntana vuodesta 2011. Uusikaupunki puolestaan oli yksi hankkeen pilottikunnista, ja on saavuttanut roimien päästövähennystensä ansiosta eräänlaisen kärkikunnan aseman.