Laitila veteraanikuntoutuksen kärkikunta

Laitila nousee veteraanien kuntoutusvarojen käytössä Suomen kärkeen.


Valtiokonttorin julkaiseman yhteenvedon mukaan Laitilassa käytettiin varoja rintamaveteraanien kuntoutukseen 2 209 euroa kuntoutukseen oikeutettua veteraania kohti, kun Ahvenanmaalla ja Paraisilla käytettiin alle 600 euroa veteraania kohti. 


Laitila anoi ja sai perusosan lisäksi 147 prosenttia lisämäärärahaa ja käytti kaiken. Parainen palautti perusosasta 33 prosenttia.

 
Veteraanit ovat hyvin eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, missä kunnassa he asuvat. Ero selittyy kuntien erilaisilla toimintatavoilla ja veteraaniasian hoitamisen resursseilla. Veteraanien kohtelu ei ole tasapuolista maan eri osissa.