Laitilaan ja Mynämäelle kaavailtu tuulivoimahanke sai ely-keskukselta vihreää valoa

Laitilaan ja Mynämäelle suunnitellaan tuulivoimalahanketta. Arkistokuva: Esa Urhonen

ABO Wind Oy:n Laitilaan ja Mynämäelle suunnitellun Kolsa-Juvansuo tuulivoimahankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu. Hanke on todettu toteuttamiskelpoiseksi, tiedottaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. 

Varsinais-Suomen ely-keskus tarkasteli ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä kahta toteuttamisvaihtoehtoa, joissa toisessa rakennettaisiin 12 voimalan hanke ja toisessa 11 voimalan hanke.  

Lisäksi tarkastelussa on ollut mukana vaihtoehto, jossa hanketta ei toteuteta.

Ely-keskus katsoo päätelmässään, että Kolsa-Juvansuon tuulihankkeen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat vaikutukset muun muassa väestöön, maisemaan, luontoympäristöön, luonnonvarojen käyttöön sekä ilmastoon. Vaikutusten merkittävyyttä korostaa hankkeen vaikutusten pysyvyys. 

Hankkeen merkittävimmät positiiviset vaikutukset kohdistuvat ilmastoon. Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuisto kasvattaa osaltaan uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannosta ja edesauttaa ilmastotavoitteisiin pääsemistä.

Tiedotteen mukaan tehtyjen arviointien perusteella hankkeesta ei aiheudu sellaisia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka olisivat esteenä hankkeen jatkosuunnittelulle ja tarvittavien viranomaislupien hakemiselle.

Ely-keskus muistuttaa, että arviot hankkeen ympäristövaikutuksista riippuvat kuitenkin pitkälti siitä, miten esimerkiksi ympäristönäkökulmia huomioidaan toteutuksessa.