Laitilalaisten särkypäivystys siirtyy Turkuun

Laitilalaisten mahdollisuus käyttää Rauman hammaslääkäripäivystystä viikonloppuisin päättyy ensi kesänä.

Heinäkuun alusta lukien viikonloppuisin ja arkipyhisin apua äkilliseen hammassärkyyn haetaan Tyksistä.

Parhaillaan käydään neuvotteluja päivystyksen laajentamisesta myös ilta-aikoihin.

Sopimus ei koske yöaikaista päivystystä.

Turussa järjestettävä särkypäivystys hoituisi suunnitelmien mukaan niin, että kunkin terveyskeskuksen hammaslääkärit ja hammashoitajat päivystävät vuorollaan väestömäärän mukaisessa suhteessa.