Laitilan hoivakotien asukkaille ulkoilukavereita haastekampanjan myötä - Ensimmäisenä haasteeseen tarttui kaupungin johtoryhmä

Kaupungin johtoryhmä oli ensimmäinen ryhmä, joka aloitti ulkoilukavereina. Hoivakodin asukkaiden kanssa hallintojohtaja/vs. kaupunginjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen (vas.) ja sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas. Kuva: Laitilan kaupunki

Laitilan kaupunki keräsi keväällä ideoita ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi osallistavan budjetoinnin varojen suuntaamiseksi. Yhtenä ehdotuksena oli " Mummot ja Papat ulos -kampanja".

Ehdotuksessa toivottiin, että tunnetut laitilalaiset, kuten poliitikot, haastavat eri asukasryhmiä ulkoilemaan hoivakodeissa asuvien ikäihmisten kanssa kuukausittain.

Ehdotus otettiin toteutukseen ja kampanjan ensimmäiseen kuukauteen, eli syyskuuhun 2022, tarttui kaupungin johtoryhmä. Johtoryhmäläiset ovat olleet ulkoilukavereina niin Kaukolankodin kuin Koivukodinkin asukkaille.

Kampanjaa toteutetaan vuoden verran, ja haasteen kulloinkin saanut ryhmä antaa sen eteenpäin seuraavalle ryhmälle jälleen kuukauden verran hoidettavakseen.

Johtoryhmä haastoi maanantain 19. syykuuta kaupunginhallituksen kokouksen yhteydessä lokakuun ajan kampanjaa hoitamaan kaupunginhallituksen jäsenet.

Kampanjaa voi toteuttaa ulkoilukaverina toimimisen sijaan järjestämällä myös muunlaista virkistystoimintaa hoivakotien asukkaille.

Laitilan kaupunki toivoo, että kampanja kannustaa ja rohkaisee kaikkia esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan kautta olemaan ulkoilukaverina ikäihmiselle.

Parhaillaan on meneillään Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanja, jonka sivulta www.vievanhusulos.fi voi päästä asiassa alkuun.