Laitilan lukion rehtori valittiin Lähilukioyhdistyksen hallitukseen

Marianne Nurmo-Heikkilä on Laitilan lukion rehtori.

Laitilan lukion rehtori Marianne Nurmo-Heikkilä valittiin perjantaina Suomen Lähilukioyhdistyksen hallitukseen. Laitilan lukio on ollut yhdistyksen jäsen vuodesta 2014 alkaen.

Lähilukioyhdistykseen kuuluu 165 alle 150 opiskelijan lukiota, lähes puolet kaikista maan lukioista. Yhdistys toimii maaseudun ja haja-asutusalueiden pienten lukioiden puolestapuhujana ja edunvalvojana.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa rehtori emeritus Jukka O. Mattila.